×

Aandacht voor alle leefgebieden

YES & You is een laagdrempelige en interculturele zorgorganisatie. Wij bieden ondersteuning aan mensen van alle leeftijden.  YES & you is er voor mensen met psychische of sociale problematiek en/of gezinnen die baat hebben bij begeleiding om weer actief deel uit te maken van de samenleving. Het vergroten van de zelfredzaamheid en deelname aan de samenleving staat centraal om een zo zelfstandig en gelukkig mogelijk leven te kunnen leiden.

Er zijn geen mensen die graag schulden maken of bewust de kinderen te laat naar school laten gaan. Er gaat meestal veel meer schuil achter het zichtbare probleem. Ergens zijn mensen de regie kwijtgeraakt. Uiteraard ondersteunen we onze cliënten bij hun directe problemen maar we hebben ook aandacht voor de achterliggende oorzaak. We focussen ons op het toenemen van kwaliteit van leven, meedoen in de samenleving, ervaren dat je ertoe doet en in toenemende mate zelf weer de regie pakken. YES & You doet daarom meer dan alleen ambulante begeleiding. Met het organiseren van activiteiten, het creëren van een kansrijke omgeving waarin ontmoeten vanzelfsprekend is en uitdagingen behapbaar zijn zorgen we dat onze cliënten weer in staat zijn zelf de regie te nemen. Wij geloven dat de geboden hulp pas duurzaam is als iemand uiteindelijk zelf de regie kan voeren over zijn leven.