×

Tijdens de ambulante begeleiding onderzoeken we samen met de cliënt op welke manier ondersteuning geboden kan worden. Samen kijken we wat er nodig en mogelijk is. Dit is dan het plan waaraan we gaan werken. Meestal komt de begeleider bij de cliënt thuis, maar we kunnen ook bij ons op kantoor afspreken.

YES & you beschikt over een divers team t.a.v. specialismen, leeftijden en sociaal-culturele identiteit. Hierdoor kunnen we altijd wel een passende match maken tussen hulpvrager en hulpverlener en daarmee zorgvuldig maatwerk leveren.

Meer weten? Neem contact op.

Contact opnemen

We werken samen met een groot aantal ketenpartners en leveren daarmee de begeleiding en ondersteuning die jouw kind nodig heeft. YES & you beschikt hiervoor over een divers team ten aanzien van sociaal-culturele identiteit. Voor vrijwel ieder kind en elk gezin kan YES & you daarom zorgvuldig maatwerk leveren.

Meer weten? Neem contact op.

Contact opnemen

Teams in Arnhem

Team Zuid

Bestaat uit een intercultureel team van collega’s, Team Zuid werkt vanuit o.a. Huis van de wijk en Lido gelegen in de wijk Malburgen. De caseload van dit team bestaat vooral uit cliënten met een een recente migratieachtergrond. Team Zuid biedt ambulante begeleiding en jeugdhulp. Wel ligt er binnen dit team een accent op het leggen van verbindingen gericht op de opbouw van netwerk, deelname aan de samenleving en daarmee bevorderen van kwaliteit van leven. Daarvoor is er bij dit team een activiteitencoördinator betrokken die de verbindingen legt met de Stichting sport en integratie die veel van de activiteiten vanuit Huis van de Wijk en de daarbij gelegen moestuin initieert.

Binnen team Zuid worden o.a. de volgende talen gesproken: Koerdisch, Kurmancî, klassiek Arabisch, Farsi, Tigrinya, Urdu, Chinees, Berbers, Turks, Pasjtoe, Dari, Spaans, Portugees, Italiaans, etc.
Iedere dinsdagochtend van 09:00 t/m 13:00 is er een open spreekuur waar één keer in de maand een beroep gedaan kan worden op een bewindvoerder voor advies.

Team Zuid zorgt voor bouwstenen om het leven opnieuw op te bouwen.

 

Team Broek

Centraal in de wijk het Broek hebben we een aanloophuis. In het aanloophuis is er er op geregelde tijden ruimte activiteiten, voor ontmoeten, een hapje eten of een kopje koffie. Vanuit het aanloophuis wordt ambulante begeleiding gegeven. Rondom het aanloophuis wonen onze cliënten in kamers, studio’s of appartementen die zij zelf huren. Een deel van de cliënten die hier wonen hebben een complexe hulpvraag veelal met multiproblematiek en voor wie de zorg niet of moeilijk planbaar is. Het team werkt dan ook 7 dagen per week zowel overdag als ‘s avonds. Daarbij is een 24-uurs bereikbaarheidsdienst.

Voor veel cliënten is de hulpvraag niet planbaar. Team Broek werkt daarom overdag en s avonds en 7 dagen per week.

Bekijk hier de video

 

 

Activiteiten

Hoewel YES & you een zorgorganisatie is en geen welzijnsorganisatie doen we veel met het stukje welzijn. Doordat we zien dat de stap naar het reguliere welzijnsaanbod voor veel van onze cliënten te groot is organiseren wij verschillende soorten activiteiten. Zo proberen wij mensen op een laagdrempelige manier toe te leiden naar voorliggende voorzieningen. Wij werken met veel netwerkpartners samen. Hiermee zorgen we dat meedoen ook mogelijk wordt voor onze cliënten.

Een weg is echt niet altijd recht

We kijken altijd naar de mogelijkheden van de cliënt in plaats van de onmogelijkheden.

Neem contact op
Jessica Badloe