×

Tijdens de ambulante begeleiding onderzoeken we samen met de cliënt op welke manier ondersteuning geboden kan worden. Samen kijken we wat er nodig en mogelijk is. Dit is dan het plan waaraan we gaan werken. Meestal komt de begeleider bij de cliënt thuis, maar we kunnen ook bij ons op kantoor afspreken.

YES & you beschikt over een divers team t.a.v. specialismen, leeftijden en sociaal-culturele identiteit. Hierdoor kunnen we altijd wel een passende match maken tussen hulpvrager en hulpverlener en daarmee zorgvuldig maatwerk leveren.

Meer weten? Neem contact op.

Contact opnemen

We werken samen met een groot aantal ketenpartners en leveren daarmee de begeleiding en ondersteuning die jouw kind nodig heeft. YES & you beschikt hiervoor over een divers team ten aanzien van sociaal-culturele identiteit. Voor vrijwel ieder kind en elk gezin kan YES & you daarom zorgvuldig maatwerk leveren.

Meer weten? Neem contact op.

Contact opnemen

En wat we nog meer doen.

YES & you biedt ook begeleiding aan cliënten met een recente migratieachtergrond. Wij bieden ook  ambulante begeleiding en jeugdhulp. Wel ligt er binnen YES & you een accent op het leggen van verbindingen gericht op de opbouw van netwerk, deelname aan de samenleving en daarmee bevorderen van kwaliteit van leven. Daarvoor is er bij YES & you een activiteitencoördinator betrokken die de verbindingen legt met de Stichting sport en integratie. Vanuit Huis van de Wijk en Lido worden er verschillende activiteiten geïnitieerd.

Binnen YES & you worden o.a. de volgende talen gesproken: Koerdisch, Kurmancî, klassiek Arabisch, Farsi, Tigrinya, Urdu, Chinees, Berbers, Turks, Pasjtoe, Dari, Spaans, Portugees, Grieks, Italiaans, etc.

YES & you zorgt voor een stevig fundament om het leven opnieuw in te richten

Centraal in de wijk het Broek staat het aanloophuis van Stiching Zij = Wij. Het Aanloophuis is een plek toegankelijk voor iedereen. Het doel van deze plek is het bevorderen van gelijke kansen, het stimuleren van integratie, verbeterde sociale cohesie en participatie van bewoners in de wijk. Iedereen is welkom, ongeacht of je wel of geen zorg krijgt. Dit houdt in dat ook mensen die net buiten de boot vallen bij andere organisaties welkom zijn. Waar nodig bieden we maatwerk. We kijken naar de mogelijkheden, in plaats van naar de onmogelijkheden, naar de kwaliteiten van mensen en willen deze deze graag naar boven halen. Persoonlijke ontplooiing staat voorop, we willen mensen in hun kracht zetten en inclusie bevorderen.

YES & you heeft een nauwe samenwerking met Stichting Zij = Wij. Naast dat YES & you zorg levert richten wij ons ook op het welbevinden van de mens. Dit maakt dat wij samen met Stichting Zij = Wij onze krachten proberen te bundelen. Hiermee maken wij onder andere gebruik van het aanloophuis om onze cliënten te activeren, motiveren door middel van de geboden activiteiten. Daarnaast maken we tevens gebruik van de faciliteiten bij het aanloophuis zoals de keuken, muziekstudio en activiteitenzaal.

 

 

Activiteiten

Hoewel YES & you een zorgorganisatie is en geen welzijnsorganisatie doen we veel met het stukje welzijn. Doordat we zien dat de stap naar het reguliere welzijnsaanbod voor veel van onze cliënten te groot is organiseren wij verschillende soorten activiteiten. Zo proberen wij mensen op een laagdrempelige manier toe te leiden naar voorliggende voorzieningen. Wij werken met veel netwerkpartners samen. Hiermee zorgen we dat meedoen ook mogelijk wordt voor onze cliënten.

WLZ

YES & You levert ook zorg aan ouderen met een WLZ (Wet Langdurige Zorg) indicatie vallende onder het zorgprofiel V & V.

Hierbij gaat het om precies te zijn om de profielen:

– VV4
– VV5
– VV6

YES & You is in staat deze zorg te leveren bij u thuis op basis van PGB.
Binnen deze profielen leveren we de volgende diensten:

– Persoonlijke verzorging
– Verpleging
– Begeleiding
– Dagbesteding
– Huishoudelijke hulp.

Wilt u meer informatie over onze dienstverlening op basis van de Wet Langdurige Zorg (WLZ)? Neem dan gerust contact met ons op en vraag naar onze wijkverpleegkundige!

YES & You heeft momenteel geen wachtlijst als het gaat om WLZ zorg.

Een weg is echt niet altijd recht

We kijken altijd naar de mogelijkheden van de cliënt in plaats van de onmogelijkheden.

Neem contact op
Jessica Badloe