×

YES & you staat voor kwaliteit van leven. We werken aan verbondenheid en wij zorgen voor oplossingen op maat.

Individuele begeleiding

Ondersteunen om de zelfredzaamheid te vergroten bij de verschillende levensdomeinen waaronder: Financiën, huishouden, huisvesting, sociale contacten, psychosociale problemen, dagbesteding.

Gezinsbegeleiding

Ondersteuning ten aanzien van complexe echtscheidingen, opvoedingsondersteuning en/of psychosociale problematiek.

Gespecialiseerde zorg

Ondersteuning bij diverse problematiek waaronder eerwraak, stalking of problemen vanuit sociaal emotionele problematiek.

Preventieve aanpak

Spreekuren, sportactiviteiten, samenwerkingsverbanden met verschillende projecten ten aanzien van participatie en Ad Hoc ondersteuning bij huisvestingproblematiek.

Een weg is echt niet altijd recht

We kijken altijd naar de mogelijkheden van de cliënt in plaats van de onmogelijkheden.

Meer over onze werkwijze
Jessica Badloe