×

YES & you staat voor kwaliteit van leven. We werken aan verbondenheid en wij zorgen voor oplossingen op maat.

Logeeropvang locatie Pappa’s Osso

Gezien er veel behoefte is voor een logeeropvang voor kwetsbare kinderen/jongeren gaan wij vanaf de kerstvakantie 2023 starten met onze kleinschalige gespecialiseerde logeeropvang bij Pappa”s Osso.

De plek bij Pappa’s Osso is een plek waar je jezelf kunt zijn, er is veel aandacht per individu gezien er een kleinschalige setting is en er maximaal 5 kinderen/jongeren op de groep per keer verblijven.

Ons uitgangspunt voor de logeeropvang is dat er in een ontspannen sfeer een fijn weekend wordt meegegeven waarin er aandacht is voor zorg op maat, activiteiten georganiseerd worden en er duidelijkheid en structuur is.

Neem voor meer informatie contact op via: info@yes-you.nl

Individuele begeleiding

Ondersteunen om de zelfredzaamheid te vergroten bij de verschillende levensdomeinen waaronder: Financiën, huishouden, huisvesting, sociale contacten, psychosociale problemen, dagbesteding.

Gezinsbegeleiding

Ondersteuning ten aanzien van complexe echtscheidingen, opvoedingsondersteuning en/of psychosociale problematiek.

Gespecialiseerde zorg

Ondersteuning bij diverse problematiek waaronder eerwraak, stalking of problemen vanuit sociaal emotionele problematiek.

Preventieve aanpak

Spreekuren, sportactiviteiten, samenwerkingsverbanden met verschillende projecten ten aanzien van participatie en Ad Hoc ondersteuning bij huisvestingproblematiek.

Een weg is echt niet altijd recht

We kijken altijd naar de mogelijkheden van de cliënt in plaats van de onmogelijkheden.

Meer over onze werkwijze
Jessica Badloe