×

Workshop Spoken Words

Een medewerker van Yes & you heeft het afgelopen jaar een rap voor de cliënten binnen de instelling gemaakt. Wegens het succes en de betrokkenheid met dit project is besloten om nu de cliënten aan het woord te laten, en op laagdrempelige en lichtvoetige manier een rap te maken over de organisatie of een eigen gekozen onderwerp.

In samenwerking met woordkunstenaar Tim Lenders leren de deelnemers om hun mondelinge en schriftelijke vaardigheden te gebruiken op een creatieve manier. Expressie, taalvaardigheid en plezier worden aangewend om tot een komisch eindproduct te komen.

Naast het schrijven van een rap buigen de professionals zich over aanverwante zaken, zoals: intonatie, podiumpresentatie, rijmtechnieken, articulatie en spitsvondigheid. Het maakproces biedt ook de kans om op laagdrempelige manier het gesprek aan te gaan met de deelnemers. Wie zijn zij? Wat is hun rol binnen de organisatie? Wat vinden ze grappig? Waar komen ze vandaan en wat willen ze bereiken.

Tijdens deze workshops staat de deelnemer centraal en is de activiteit een middel om groei en persoonlijke ontwikkeling bij de deelnemers te activeren. De deelnemer kan door recreatieve, educatieve en culturele activiteiten op verschillende ontwikkelingsgebieden worden aangesproken, namelijk sensomotorisch- emotioneel- cognitief- sociaal- expressief en kunstzinnig. Culturele en creatieve activiteiten vervullen een belangrijke functie bij persoonlijke ontwikkeling en voor sociale uitwisseling. Recreatieve en culturele activiteiten kunnen heel goed bijdragen aan het welzijn van mensen. Ze bieden ontspanning en afleiding, mensen laden zich op om beter te kunnen presteren op andere terreinen.

Mooie kansen voor mooie mensen!