×

Zorg op maat

Onze ambulante begeleiders ondersteunen met de problemen die cliënten ervaren in hun dagelijks leven. Doel hiervan is dat ieder zoveel mogelijk (weer) zelfstandig deel kan blijven uitmaken van de samenleving. Bij elke cliënt varieert de hulp van begeleiding omdat we ons richten op de zorgvraag en persoonlijke leefsituatie van elke cliënt afzonderlijk. 

Tijdens de ambulante begeleiding onderzoeken we samen met de cliënt op welke manier ondersteuning geboden kan worden. Samen kijken we wat er nodig en mogelijk is. Dit is dan het plan waaraan we gaan werken. Meestal komt de begeleider bij de cliënt  thuis, maar we kunnen ook bij ons op kantoor afspreken.

Jeugdhulp

Heeft je kind gedragsproblemen, een ontwikkelingsachterstand of een ontwikkelingsstoornis? Of komt je kind klem door een echtscheiding of problemen van een van de ouders? YES & You biedt ondersteuning en ambulante begeleiding. We zoeken een vorm van ondersteuning waar jouw kind het meest bij gebaat is. Dat kan ook een combinatie zijn van begeleiding van het kind en van de ouder(s) bij ons op locatie of in jullie thuisomgeving(en).

We werken samen met een groot aantal ketenpartners en leveren daarmee de begeleiding en ondersteuning die jouw kind nodig heeft. Yes & You beschikt hiervoor over een divers team t.a.v. sociaal-culturele identiteit. Voor vrijwel ieder kind en elk gezin kan Yes & You daarom zorgvuldig maatwerk leveren.