×

Project in progess

Het aanloophuis is een plek toegankelijk voor iedereen. Het doel van deze plek is het bevorderen van gelijke kansen, het stimuleren van integratie, verbeterde sociale cohesie en participatie van bewoners in de wijk. Iedereen is welkom, ongeacht of je wel of geen zorg krijgt. Dit houdt in dat ook mensen die net buiten de boot vallen bij andere organisaties welkom zijn. Waar nodig bieden we maatwerk. We kijken naar de mogelijkheden, in plaats van naar de onmogelijkheden, naar de kwaliteiten van mensen en willen deze graag naar boven halen. Persoonlijke ontplooiing staat voorop, we willen mensen in hun kracht zetten en inclusie bevorderen.

‘Zij is Wij’ is een stichting die is ontstaan uit de zorgorganisatie YES & you. Door de jarenlange expertise en ervaring vanuit YES & you en de zichtbare behoefte uit de wijk. YES & you wilt graag naast de zorg die ze bieden een grotere maatschappelijke bijdrage leveren aan het welzijn van de mensen in de wijk. Zo ervaren we dat er problematiek heerst zoals eenzaamheid, uitsluiting en er is weinig participatie en motivatie. Door de ontmoetingen in ons Aanloophuis Broek willen we verbinding stimuleren. Hiervoor willen we gaan samenwerken met diverse partners. Bij YES & you werken we al nauw samen met onder andere: Ludus Training & Fysio, Vereniging Sport en Integratie – Huis voor de Wijk en Zonder zorg.

Het Aanloophuis Broek moet een laagdrempelige ontmoetingsplek zijn met allerlei sociale activiteiten zoals sport, spel, muziek, dans, kunst, cultuur, koken, tuinieren, taalles en naailes.

Op deze ontmoetingsplek ontstaat verbinding tussen alle mensen in de wijk. Een plek om eenzaamheid en uitsluiting tegen te gaan, waar mensen zich betrokken voelen en het welzijn bovenaan staat. Door onder andere het bijwonen van de sociale activiteiten ontdekken zij hun krachten en talenten waardoor hun welzijn vergroot wordt. Hun sociale kring wordt uitgebreid, dit allemaal draagt bij aan de sociale cohesie.

Meer informatie: https://www.zijiswij.nl/