×

Missie & Visie

Missie

Yes & You begeleidt volwassenen en/of kinderen in het verbeteren van de kwaliteit van leven. In de begeleiding sluiten wij aan bij de belevingswereld, (culturele) achtergrond, uitdagingen, kansen en mogelijkheden van de hulpvrager.

Yes & You heeft bewust gekozen voor een heel divers team t.a.v. sociaal-culturele identiteit, religie, levensbeschouwing,  seksuele oriëntatie en levensfase. Dit om altijd een zo goed mogelijke match te kunnen maken zonder barrières tussen de hulpvrager en de hulpverlener.

Visie

Door te focussen op het verbeteren van de kwaliteit van leven houden wij de zorg zo kort en zo licht mogelijk. De kernwaarden hierbij zijn eigen regie, persoonlijke ontwikkeling en deelname aan de samenleving. Het werken aan deze kernwaarden (vanuit de zelfdeterminatietheorie) dragen bij aan een verbetering van vitaliteit en participatie in de maatschappij. Hierin slaan wij een brug tussen welzijn (algemene voorzieningen) en geïndiceerde zorg.

Doelstelling

Yes & You biedt professionele cultuursensitieve begeleiding op zowel individueel en groepsgerichte activiteiten. De financiering verloopt vanuit de WMO.

De doelgroep van Yes & You heeft een zeer diverse etnische achtergrond en heeft een hulpvraag op het gebied van psychosociale (multi-)problematiek. De begeleiding gebeurt in nauwe samenwerking met de verwijzers, netwerkpartners en beschikbare algemene/voorliggende voorzieningen. Hierbij wordt er gewerkt vanuit één gezin één plan, en met evidence based methodieken zoals bijvoorbeeld de ZRM (zelfredzaamheidsmatrix) en competentiegericht werken.

De groepsgerichte activiteiten (studio, kickboksen, maaltijd, Iftar) hebben als doel om de cliënten meer te laten participeren, daarmee een netwerk op te bouwen, kansen geven op ontwikkeling, een bijdrage te leveren aan vitaliteit en de kwaliteit van leven en hen zodoende in hun kracht te zetten. Doordat de focus in eerste instantie op het verbeteren van de kwaliteit van leven ligt, wordt er op een duurzame manier gewerkt aan de hulpvragen van de cliënt. Hierdoor wordt er ook gekeken en gewerkt aan de vraag achter de vraag.