×

Missie & Visie

Missie

YES & You beoogt de zorg toegankelijker, kwalitatiever en passender te maken voor iedere zorgvrager. Verschillen in levensbeschouwing, taal, cultuur, identiteit, geaardheid enz zijn geen beperking maar een verrijking. De zorgvrager met

al haar unieke facetten staat centraal en is de regisseur van haar eigen leven en ook haar zorg. Wij faciliteren, ondersteunen en empoweren onze cliënten om hun leven en hun zorg optimaal in te richten en streven samen naar een optimale kwaliteitsbeleving op ieder vlak. Dit resulteert tevens in een binnen de eigen mogelijkheden, optimale participatie in de maatschappij.

Visie

Alleen de zorg inzetten die echt nodig is. Door te focussen

op wat nog wel kan en deze mogelijkheden te versterken, beogen wij optimale eigen regie en zelfredzaamheid te bereiken bij onze cliënten. Door nauw samen te werken met het eigen netwerk van de client en optimaal gebruik te maken van voorzieningen en hulpmiddelen leveren we efficiënte zorg.

Dankzij ons team dat enorm divers is op het gebied van o.a. expertise, levensbeschouwing, geaardheid, culturele achtergrond, religie en levensfase zijn wij in staat aan te sluiten bij de individuele zorgvragen van zo goed als iedere zorgvrager.

Door continue te blijven investeren in de kwaliteit van onze bedrijfsvoering en de deskundigheid van ons personeel, garanderen we continue optimale kwaliteit van zorg.

Doelstelling

Yes & You biedt professionele cultuursensitieve begeleiding op zowel individueel en groepsgerichte activiteiten. De financiering verloopt vanuit de WMO.

De doelgroep van Yes & You heeft een zeer diverse etnische achtergrond en heeft een hulpvraag op het gebied van psychosociale (multi-)problematiek. De begeleiding gebeurt in nauwe samenwerking met de verwijzers, netwerkpartners en beschikbare algemene/voorliggende voorzieningen. Hierbij wordt er gewerkt vanuit één gezin één plan, en met evidence based methodieken zoals bijvoorbeeld de ZRM (zelfredzaamheidsmatrix) en competentiegericht werken.

De groepsgerichte activiteiten (studio, kickboksen, maaltijd, Iftar) hebben als doel om de cliënten meer te laten participeren, daarmee een netwerk op te bouwen, kansen geven op ontwikkeling, een bijdrage te leveren aan vitaliteit en de kwaliteit van leven en hen zodoende in hun kracht te zetten. Doordat de focus in eerste instantie op het verbeteren van de kwaliteit van leven ligt, wordt er op een duurzame manier gewerkt aan de hulpvragen van de cliënt. Hierdoor wordt er ook gekeken en gewerkt aan de vraag achter de vraag.